Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na stanowisko nauczyciela – doradcy pedagogicznego w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).


Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat), w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Zał. 1 – ogłoszenie o konkursie
Zał. 2 – wzór oświadczenia