Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgłoszonych do egzaminu w sesji sierpień-październik  2016 do weryfikacji.

Prosimy o elektroniczną weryfikację list  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2016 r.