Egzamin maturalny

Komunikat w sprawie powtórzonego egzaminu maturalnego z informatyki.


Informujemy, że egzamin maturalny z informatyki dla osób, które złożyły wniosek w sprawie możliwości ponownego przystąpienia do jego II części z powodu braku kilku danych do zadania 6.2, odbędzie się
w dniu 13 czerwca w macierzystych szkołach zdających.

Część II egzaminu rozpoczyna się o godz. 14.00.