Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 maja 2016 r. w związku z zadaniem 6.2.
w egzaminie maturalnym z informatyki w „nowej” formule, przeprowadzonym 17 maja br.


Pobierz informacje