Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

  


Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na następujące stanowiska
1) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (3 etaty);
2) nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej (1 etat);
3) nauczyciela – doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej (1 etat),

w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I).

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach:

Zał. 1 - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zał. 2 - nauczyciel wychowania fizycznego

Zał. 3 - nauczyciel – doradca pedagogiczny

Zał. 4 – wzór oświadczenia