Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół/placówek/organizatorów KKZ/pracodawców/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy (stary i/lub nowy egzamin) w sesji maj-lipiec 2016 roku.


Pobierz harmonogram