Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Miejsca i terminy zdawania. Sesja 3 - maj - lipiec 2016 r.


W serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w zakładce  Uczniowie w ośrodkach (nowy egzamin) wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji MAJ-LIPIEC 2016 z wyszczególnieniem miejsca i terminu zdawania danej części egzaminu, do rozdania zdającym.

Prosimy o sprawdzenie zgodności danych z informacjami posiadanymi przez szkołę.