Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wykaz absolwentów technikum.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły został zamieszczony formularz z wykazem uczniów technikum, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu z ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 albo maj-lipiec 2016.
Przeznaczeniem formularza jest potwierdzenie przez dyrektora szkoły faktu ukończenia szkoły przez poszczególnych uczniów.

Dla osób, które do dnia 10 maja 2016 r. będą miały potwierdzone przez szkołę wykształcenie średnie i w sesji styczeń luty 2016 r. zdały egzamin z ostatniej kwalifikacji, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu w dniu 24 maja 2016 r. w godz.8.00-15.00 dostarczy dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w specjalnej przesyłce kurierskiej.
Absolwenci, którzy będą zdawać egzamin z ostatniej kwalifikacji w sesji maj-lipiec 2016 r., dyplomy otrzymają 26 sierpnia 2016 r. w przesyłce z pozostałymi materiałami dla szkoły.

Prosimy o terminową elektroniczną weryfikację list, spóźnienie spowoduje przekazanie dyplomów znacznie później ze względu na prace związane z przygotowaniem następnej sesji.

Wygenerowaną w formularzu listę absolwentów należy wydrukować, opieczętować i niezwłocznie wysłać do OKE, najpóźniej 10 maja 2016 r.

Prosimy nie przesyłać list absolwentów technikum sporządzonych poza przeznaczonym do tego formularzem.