Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Miejsca i terminy zdawania.


W serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w zakładce  Uczniowie w ośrodkach (stary egzamin) wykazy zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2016 z wyszczególnieniem miejsca i terminu zdawania danego etapu egzaminu, do rozdania zdającym.

Prosimy o sprawdzenie zgodności danych z informacjami posiadanymi przez szkołę.