Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wykaz absolwentów technikum.


Informujemy, że na początku przyszłego tygodnia w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostanie zamieszczony formularz z wykazem uczniów technikum, którzy zostali zgłoszeni do egzaminu z ostatniej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 albo maj-lipiec 2016.
Przeznaczeniem formularza jest potwierdzenie przez dyrektora szkoły faktu ukończenia szkoły przez poszczególnych uczniów.

Wygenerowaną w formularzu listę absolwentów należy wydrukować, opieczętować i niezwłocznie wysłać do OKE, najpóźniej 10 maja 2016 r.

Prosimy nie przesyłać list absolwentów technikum sporządzonych poza przeznaczonym do tego formularzem.