Arkusze ze sprawdzianu - 5 kwietnia 2016

  Część 1. Język polski i matematyka

- SP-1-162 – Arkusz dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja X + zasady oceniania
- SP-2-162 – Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania
- SP-4-162 – Arkusz dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt + zasady oceniania
- SP-5-162 – Arkusz dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt  + zasady oceniania
- SP-7-162 – Arkusz dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania
- SP-8-162 – Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + zasady oceniania


Część 2. Język obcy

Arkusze dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

SA-1-162  Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
SF-1-162  Język francuski + transkrypcja  + zasady oceniania
SE-1-162  Język hiszpański + transkrypcja  + zasady oceniania
SN-1-162  Język niemiecki + transkrypcja  + zasady oceniania
SR-1-162  Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

SA-2-162  Język angielskitranskrypcja  + zasady oceniania
SF-2-162  Język francuskitranskrypcja  + zasady oceniania
SN-2-162  Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania
SR-2-162  Język rosyjskitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

SA-4-162  Język angielskitranskrypcja  + zasady oceniania
SN-4-162  Język niemieckitranskrypcja + zasady oceniania

Arkusze dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
SA-5-162  Język angielski  + transkrypcja  + zasady oceniania
SN-5-162  Język niemieckitranskrypcja  + zasady oceniania

Arkusze dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

SA-7-162  Język angielski + zasady oceniania
SN-7-162  Język niemiecki + zasady oceniania

Arkusze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

SA-8-162  Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
SN-8-162  Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
SR-8-162  Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania