Sprawdzian

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do sprawdzianu w 2016 r.


Wszystkie pliki w formacie .pdf

Tabela 1. Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu w 2016 r.

Tabela 2. Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu w 2016 r. według wybieranych języków, województw i powiatów:

- w liczbach bezwzględnych
- w procentach