Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne – sesja letnia 2016.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieszczono zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne na sesję letnią 2016.

Prosimy o pilne sprawdzenie poprawności zamówienia materiałów.

W przypadku niezgodności w zamówieniu proszę o przesłanie faksem uwag  (nr faksu: 71 785-18-66).