Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających.


WYNIKI

1. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty 2016 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 30 marca 2016 (środa) w godz. 8.00 – 15.00 przesyłką kurierską.

Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

 

2. Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie  otrzymają wyniki/świadectwa  przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 30 marca 2016 r.