Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 marca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji kwiecień-czerwiec 2016 r. (wyłącznie kwalifikacja Z.23).


Pobierz komunikat