Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 marca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji kwiecień - czerwiec 2016 r. (wyłącznie kwalifikacje Z.22 i Z.23).


Pobierz komunikat