Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Weryfikacja list zdających.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgłoszonych do egzaminu w sesji maj-lipiec 2016 do weryfikacji.


Prosimy o elektroniczną weryfikację list w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 r.