Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Weryfikacja list zdających.


Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających zgłoszonych do egzaminu w sesji letniej 2016 - do weryfikacji.

Prosimy o terminową wyłącznie elektroniczną weryfikację list do dnia 03 marca 2016 r.