Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Uszczegółowione harmonogramy egzaminów.


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone uszczegółowione harmonogramy:

1. części praktycznej egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie - zakładka: NOWY EGZAMIN/ Komunikat dot. harmonogramu maj - lipiec 2016 r.
2. etapu praktycznego egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje zawodowe - zakładka: STARY EGZAMIN/ Komunikat dot. harmonogramu sesji letniej 2016 r.