Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Sesja styczeń - luty 2016 r.

Pilna informacja w sprawie dyplomów.


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w dniu 8 lutego 2016 r. upłynął termin przekazania do OKE wykazu absolwentów, którzy w styczniu 2016 otrzymali świadectwo ukończenia szkoły.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U z 21 marca 2013, poz.384) - § 10b ust.4.

Informujemy, że szkoły, które nie wywiązały się dotychczas z tego obowiązku i nie przyślą wykazu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2016 r., nie otrzymają dyplomów w przesyłkach dostarczanych, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w dniu 30 marca 2016 r.