Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Dodatkowe szkolenia dla Przewodniczących Zespolów Egzaminacyjnych - PZE


Informujemy, że w dniach 9 i 10 marca 2016 w godz. 10.00 - 13.00 w siedzibie OKE we Wrocławiu organizujemy szkolenia z zakresu organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla nowo powołanych przewodniczących zespołów egzaminacyjnych: dyrektorów szkół i placówek, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe i pracodawców.

Temat szkolenia: Wybrane problemy dotyczące organizacji egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji maj – lipiec 2016 r.

Zagadnienia: podstawy prawne, harmonogram części pisemnej i części praktycznej egzaminu, zadania dyrektora szkoły/PZE w zakresie przygotowania części pisemnej i części praktycznej egzaminu, serwis informacyjny dyrektora szkoły i serwis informacyjny PZE: weryfikacja danych, wyznaczanie egzaminatorów i asystentów technicznych, zasady postępowania z materiałami egzaminacyjnymi,  dostosowanie warunków i form egzaminu: dokumenty uprawniające do dostosowania, procedura dostosowania warunków, szczególne przypadki dostosowania wymagające porozumienia z dyrektorem OKE, egzamin z wykorzystaniem komputera i z nauczycielem wspomagającym, egzamin w domu.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, na każdy dzień szkolenia przewidujemy do 40 osób.