Egzamin maturalny

Komunikat dla egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki związany ze zmianą terminu sprawdzania prac.


Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu maturalnego z matematyki,

uprzejmie informujemy, że uległ zmianie harmonogram sprawdzania prac egzaminacyjnych z matematyki.

- Prace z poziomu podstawowego (stara oraz nowa formuła matury) będą sprawdzane w dniach 20, 21 i 22 maja 2016 r.
- Prace z poziomu rozszerzonego (stara oraz nowa formuła matury) będą sprawdzane w dniach 27, 28 i 29 maja 2016 r.

W związku z tym wszystkie dotychczasowe Państwa deklaracje, zgłoszone w serwisie egzaminatora, musieliśmy skasować.
Bardzo prosimy o zalogowanie się w serwisie egzaminatora i ponowne zadeklarowanie chęci uczestnictwa lub rezygnacji z pracy w tej sesji. Jak poprzednio, prosimy osoby, które zgłoszą się do pracy w zespołach egzaminatorów, o wskazanie drugiej miejscowości, w której chciałyby pracować.
Prosimy również o wskazanie poziomu egzaminu.