Raport z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - sesja letnia 2015

  


Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy)

- Frekwencja na egzaminie i zdawalność egzaminu

- Łatwość etapu pisemnego (zawody technikum)

- Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum)

- Łatwość elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym (zawody technikum)