Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2016 r.


Część praktyczna

Część pisemna