Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r. (aktualizacja 30.11.2015 r.)


Pobierz komunikat