Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników


1. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla uczniów/słuchaczy i absolwentów, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i suplementy do dyplomów dla absolwentów, którzy zdali egzamin zawodowy w sesji sierpień-październik 2015 otrzymają szkoły macierzyste zdających w dniu 27 listopada 2015 (piątek) w godz. 8.00 – 15.00 przesyłką kurierską.
Dyrektor szkoły odbiera osobiście przesyłkę od kuriera lub upoważnia do odbioru pisemnie inną osobę.

2. Zdający – absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdający egzamin zawodowy eksternistycznie  otrzymają wyniki/świadectwa  przesyłką poleconą na adres podany w deklaracji/wniosku. Przesyłka zostanie wysłana w dniu 27 listopada 2015 r.