Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie - stary i nowy egzamin

Szkolenie dla szkół, placówek, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pracodawców przeprowadzających egzaminy zawodowe (nowy egzamin i/lub stary) w sesji 1. styczeń-luty 2016 roku.


Pobierz harmonogram