Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 po sesji poprawkowej (sierpniowej)


Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 roku w kraju

Informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2015 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 w województwie dolnośląskim i opolskim

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2015 r. w województwie dolnośląskim.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w 2015 r. w województwie opolskim.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2015

nowa formuła - tabela

stara formuła - tabela i wykresy


Zdawalność egzaminu maturalnego 2015 według powiatów

nowa formuła - tabela

stara formuła - tabela

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 według przedmiotów

nowa formuła - tabela i wykresy przekrojowe

stara formuła - tabela i wykresy przekrojowe

nowa formuła - tabela i wykresy przekrojowe - miasto Wrocław i Opole

stara formuła - tabela i wykresy przekrojowe - miasto Wrocław i Opole

nowa formuła - tabela - egzaminy ustne

stara formuła - tabela - egzaminy ustne

 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. według szkół, powiatów i województw

- Zdawalność egzaminu maturalnego (w tym zdawalność obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów)
- Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów
- Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów i poziomów

Dane statystyczne o uczniach przystepujących do egzaminu maturalnego w 2015 roku.