Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - stary egzamin

Wybrane wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2015 r.


- województwo dolnośląskie

- województwo opolskie