Raporty z egzaminu maturalnego w 2014 roku

  


Wszystkie pliki w formacie .pdf

Część I. Komentarze do wyników egzaminu maturalnego w województwie dolnośląskim i opolskim w 2014 r.

Organizacja i przebieg egzamiu

- dolnośląskie - opolskie - okręg

Język polski

- dolnośląskie - opolskie

Matematyka

- dolnośląskie - opolskie

Informatyka

- dolnośląskie - opolskie

Język angielski

- dolnośląskie - opolskie

Język niemiecki

- dolnośląskie - opolskie

Geografia

- dolnośląskie - opolskie

Fizyka

- dolnośląskie - opolskie

Biologia

- dolnośląskie - opolskie

Chemia

- dolnośląskie - opolskie

Historia

- dolnośląskie - opolskie

Wiedza o społeczeństwie

- dolnośląskie - opolskie