Arkusze - egzamin gimnazjalny 2014

  


Część humanistyczna - 23-04-2014 r.

Historia i wiedza o społeczeństwie

GH-H1-142 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A+ odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H2-142 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H4-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H5-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H7-142 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-H8-142 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

 

Język polski

GH-P1-142 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P2-142 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P4-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P5-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P7-142 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GH-P8-142 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności


Część matematyczno - przyrodnicza- 24-04-2014 r.

Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-142 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P2-142 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P4-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P5-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P7-142 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-P8-142 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

 

Matematyka

GM-M1-142 – Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M2-142 – Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M4-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M5-142 – Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M7-142 – Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności

GM-M8-142 – Zestaw zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi + wykaz sprawdzanych umiejętności


Język obcy nowożytny - 25.04.2014 r.

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A

Poziom podstawowy

Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja+ odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja+ odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
Język angielski + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski+ odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja+ odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja A

Poziom rozszerzony

Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja+ odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja+ odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja+ odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
Język angielski + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski+ odpowiedzi

 

Zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja+ odpowiedzi