Sprawdzian 2015 - Przykładowe zestawy zadań

13.12.2013

   

Część 1. Język polski i matematyka

- Zestaw zadań w języku białoruskim + rozwiązania

- Zestaw zadań w języku hebrajskim + rozwiązania

- Zestaw zadań w języku kaszubskim + rozwiązania

- Zestaw zadań w języku litewskim + rozwiązania

- Zestaw zadań w języku łemkowskim + rozwiązania

- Zestaw zadań w języku niemieckim + rozwiązania

- Zestaw zadań w języku ormiańskim + rozwiązania

- Zestaw zadań w języku słowackim + rozwiązania

- Zestaw zadań w języku ukraińskim + rozwiązania

Część 2. Język obcy nowożytny


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
http://oke.wroc.pl/article.php/20131213144800143