Raporty z egzaminu maturalnego w 2013 roku

  


Wszystkie pliki w formacie .pdf

 

Część I. Komentarze do wyników egzaminu maturalnego w województwie dolnośląskim i opolskim w 2013 r.

 

1. Organizacja i przebieg egzaminu

2. Język polski

3. Matematyka

4. Informatyka

5. Chemia

 

Część II. Statystyka wyników egzaminu - tabele i wykresy

 

1. Zdawalność egzaminu
2. Wyniki egzaminu z poszczególnych przedmiotów
3. Rozkłady wyników z poszczególnych przedmiotów i poziomów egzaminu w ogólnopolskiej skali staninowej
4. Rozkłady wyników punktowych z poszczególnych przedmiotów i poziomów egzaminu według typu szkół
5. Wskaźniki łatwości zadań w egzaminach pisemnych w wybranych przedmiotach