Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi z nowego egzaminu zawodowego - sierpień 2013 r.

  


M.11. Eksploatacja złóż podziemnych

Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych