Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Suplementy dla osób, które przystąpiły do egzaminu zawodowego w sesji maj-czerwiec 2013


Informujemy, że suplementy dla osób, które przystąpiły do egzaminu zawodowego w sesji maj-czerwiec 2013 i otrzymały dyplom potwierdzających kwalifikacje zawodowe  w zawodach:

325101 – asystentka stomatologiczna
341201 – asystent osoby niepełnosprawnej
532102 – opiekun medyczny
341204 – opiekunka środowiskowa
343203 - florysta

zostaną przekazane dyrektorom szkół macierzystych zdających na konferencjach i będą do odbioru w szkołach od 9 października 2013 r.