Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi - czerwiec 2013 r.


Klucze wyboru poprawnych odpowiedzi do pobrania :

Technikum i szkoła policealna

Część II (zadania 51-70) – wspólne dla wszystkich zawodów

 

Asystent operatora dźwięku
Asystent osoby niepełnosprawnej
Asystentka stomatologiczna
Dietetyk
Florysta
Fototechnik
Higienistka stomatologiczna
Kelner
Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
Kucharz
Opiekun osoby starszej
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekunka dziecięca
Opiekunka środowiskowa
Ortoptystka
Protetyk słuchu
Ratownik medyczny
Technik administracji
Technik agrobiznesu
Technik analityk
Technik architektury krajobrazu
Technik archiwista
Technik awionik
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik budownictwa
Technik budownictwa okrętowego
Technik cyfrowych procesów graficznych
Technik dentystyczny
Technik drogownictwa
Technik dróg i mostów kolejowych
‎ ‎ Technik dźwięku
‎ ‎ Technik ekonomista
‎ ‎ Technik eksploatacji portów i terminali
‎ ‎ Technik elektroenergetyk transportu szynowego
‎ ‎ Technik elektronik
‎ ‎ Technik elektroradiolog
‎ ‎ Technik elektryk
‎ ‎ Technik energetyk
‎ ‎ Technik farmaceutyczny
‎ ‎ Technik gazownictwa
‎ ‎ Technik geodeta
‎ ‎ Technik geolog
‎ Technik górnictwa odkrywkowego
‎ ‎ Technik górnictwa otworowego
‎ ‎ Technik górnictwa podziemnego X
‎ ‎ Technik górnictwa podziemnego Y
‎ ‎ Technik handlowiec
Technik hodowca koni
‎ ‎ Technik hotelarstwa
‎ ‎ Technik hutnik
‎ ‎ Technik informacji naukowej
‎ Technik informatyk
‎ ‎ Technik instrumentów muzycznych
‎ ‎ Technik inżynierii środowiska i melioracji
‎ ‎ Technik księgarstwa
‎ ‎ Technik leśnik
‎ ‎ Technik logistyk
‎ ‎ Technik masażysta
‎ ‎ Technik mechanik
‎ Technik mechanik lotniczy
‎ ‎ Technik mechanik okrętowy
‎ ‎ Technik mechanizacji rolnictwa
‎ Technik mechatronik
‎ ‎ Technik nawigator morski
‎ Technik obsługi turystycznej
‎ ‎ Technik ochrony fizycznej osób i mienia
‎ ‎ Technik ochrony środowiska
‎ ‎ Technik odlewnik
‎ ‎ Technik ogrodnik
‎ Technik optyk
‎ Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
‎ Technik organizacji reklamy
‎ ‎ Technik organizacji usług gastronomicznych
‎ ‎ Technik ortopeda
‎ Technik papiernictwa
‎ Technik pojazdów samochodowych
‎ ‎ Technik poligraf
‎ ‎ Technik pożarnictwa
‎ Technik prac biurowych
‎ ‎ Technik przeróbki kopalin stałych
‎ ‎ Technik przetwórstwa mleczarskiego
‎ Technik pszczelarz
‎ ‎ Technik rachunkowości
‎ Technik realizacji dźwięku
‎ ‎ Technik rolnik
‎ ‎ Technik spedytor
‎ Technik technologii ceramicznej
‎ ‎ Technik technologii chemicznej
‎ ‎ Technik technologii drewna
‎ ‎ Technik technologii odzieży
‎ ‎ Technik technologii szkła
‎ ‎ Technik technologii żywności
‎ Technik teleinformatyk
‎ ‎ Technik telekomunikacji
‎ ‎ Technik transportu drogowego
‎ ‎ Technik transportu kolejowego
‎ Technik turystyki wiejskiej
‎ ‎ Technik urządzeń sanitarnych
‎ ‎ Technik usług fryzjerskich
‎ Technik usług kosmetycznych
‎ ‎ Technik usług pocztowych i finansowych
‎ ‎ Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
‎ ‎ Technik weterynarii
‎ Technik wiertnik
‎ Technik żeglugi śródlądowej
‎ Technik żywienia i gospodarstwa domowego
‎ ‎ Terapeuta zajęciowy

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Betoniarz zbrojarz
‎ Blacharz
‎ ‎ Blacharz izolacji przemysłowych
‎ Blacharz samochodowy
‎ ‎ Cieśla
‎ ‎ Cukiernik
‎ ‎ Dekarz
‎ ‎ Drukarz
‎ ‎ Elektromechanik
‎ ‎ Elektromechanik pojazdów samochodowych
‎ Elektryk
‎ Fotograf
‎ Fryzjer
‎ ‎ Górnik eksploatacji podziemnej
‎ Introligator
‎ Kaletnik
‎ ‎ Koszykarz plecionkarz
‎ ‎ Kowal
‎ ‎ Krawiec
‎ ‎ Kucharz małej gastronomii
‎ Lakiernik
‎ ‎ Malarz tapeciarz
‎ ‎ Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
‎ ‎ Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
‎ Mechanik monter maszyn i urządzeń
‎ ‎ Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
Mechanik pojazdów samochodowych
‎ Mechanik precyzyjny
‎ ‎ Modelarz odlewniczy
‎ Monter elektronik
‎ ‎ Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
‎ ‎ Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
‎ ‎ Monter instrumentów muzycznych
‎ Monter izolacji budowlanych
‎ ‎ Monter izolacji przemysłowych
‎ ‎ Monter kadłubów okrętowych
‎ Monter konstrukcji budowlanych
‎ ‎ Monter mechatronik
‎ ‎ Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
‎ ‎ Monter sieci komunalnych
‎ ‎ Monter systemów rurociągowych
‎ ‎ Murarz
‎ ‎ Ogrodnik
‎ Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
‎ ‎ Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
‎ ‎ Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
‎ ‎ Operator maszyn leśnych
‎ ‎Operator obrabiarek skrawających
‎ ‎ Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
‎ ‎ Operator urządzeń przemysłu chemicznego
‎ ‎ Opiekun medyczny
‎ ‎ Optyk mechanik
‎ Piekarz
‎ Posadzkarz
‎ ‎ Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
‎ Rękodzielnik wyrobów włókienniczych
‎ ‎ Renowator zabytków architektury
‎ Rolnik
‎ ‎ Rzeźnik wędliniarz
‎ Ślusarz
‎ Sprzedawca
‎ Stolarz
‎ Tapicer
‎ ‎ Technolog robot wykończeniowych w budownictwie
‎ ‎ Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych
‎ ‎ Złotnik jubiler