Komunikat o opłatach za egzaminy eksternistyczne

  


 

W związku z podwyższeniem minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego informujemy, że zgodnie z § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 179, poz. 1273), wysokość opłaty za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych obecnie wynosi 137,06 zł, (obowiązuje do 31 sierpnia 2009 r.), natomiast od 1 września 2009 r. będzie wynosić 143,88 zł.

Jednocześnie informujemy, że do 31 sierpnia 2009 r. należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminów eksternistycznych oraz wnieść opłatę za każdy zadeklarowany egzamin.