Komunikat dla Dyrektorów szkół zawodowych

  


Szanowni Państwo,

w związku z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym w czerwcu i w lipcu 2009 r. informuję, że w serwisie dyrektora szkoły został zamieszczony komplet materiałów do wykorzystania w przygotowaniu egzaminu w szkole/placówce/ośrodku egzaminacyjnym.

Konferencje dla przewodniczących szkolnych zespołów nadzorujących oraz kierowników ośrodków egzaminacyjnych zostały zaplanowane na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Informacja o harmonogramie ww. spotkań zostanie przekazana Państwu w terminie późniejszym.